Закрити
Організація логоритмічних занять з дітьми, що страждають дитячим церебральним паралічем
07 Листопада 2012, 10:51 , Переглядів: 18382
FacebookTwitterLivejournal
Організація логоритмічних занять з дітьми, що страждають дитячим церебральним паралічем Фото: http://allaboutmomsense.blogspot.com Організація логоритмічних занять з дітьми, що страждають дитячим церебральним паралічем

Одним з компонентів комплексної корекційно-педагогічної роботи є логопедична ритміка. У логоритміки корекційна робота грунтується на взаємодії руху, музики, мови. У дітей з ДЦП проблема полягає в тому, що характеристика кожного з цих компонентів певною мірою не відповідає нормі.

Одним з компонентів комплексної корекційно-педагогічної роботи є логопедична ритміка. Її систему розробляли Н.Г. Александрова, В.А. Грінер, Н.П. Збруєва, Г.А. Волкова, Н.А. Ричкова і ін. У роботі Г.А. Волкової розкрито мету, завдання та зміст логоритміки з дітьми, що мають різні відхилення у мовленнєвому розвитку, в тому числі обумовлені дитячим церебральним паралічем [1]. Досвід роботи з дошкільнятами, які мають порушення в опорно-руховій системі, накопичений на базі московського дитячого садка комбінованого виду № 2022, змусив нас переосмислити підходи до організації логоритмічних занять з ними, а також доповнити зміст даної роботи.

У логоритміки корекційна робота грунтується на взаємодії руху, музики, мови. У дітей з ДЦП проблема полягає в тому, що характеристика кожного з цих компонентів певною мірою не відповідає нормі.

Розглянемо перший компонент - рух. При ДЦП порушення рухових функцій первинно і являє собою своєрідне відхилення моторного розвитку, яке без відповідної корекції справляє негативний вплив на весь хід формування нервово-психічних функцій. Ураження центральної нервової системи при ДЦП порушує роботу м'язових схем довільних рухів, що і визначає одну з основних труднощів становлення рухових навичок, а значить позначається на виконанні самих елементарних вправ.

Другий компонент - музика. З одного боку, вона формує почуття прекрасного, піднімає емоційний настрій, підвищує мотивацію навчання. З іншого - найважливішими виразними засобами музики служать ритм і темп, дотримання яких вкрай важко для дітей з ДЦП. Різні порушення м'язового тонусу (спастичність, регідність, гіпотонія, дистонія), наявність гіперкінезів, тремору, синкинезїї не дають можливості виконувати рухи в заданих ритмі і темпі. У той же час спроби витримати їх можуть швидко втомити дитину.

Третій компонент - мова.

У роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників зазначається, що при ДЦП поряд з порушеннями опорно-рухового апарату відзначаються різноманітні мовні порушення (дизартрії, анартрія, заїкання). Для дітей з ДЦП характерні різні форми мовного дизонтогенеза, що проявляються у вигляді як оборотних порушень (затримка доречевого і мовного розвитку), так і більш стійких системних розладів. Тому завдання, що включають мовний матеріал, повинні бути індивідуальними.

Даних протиріч можна уникнути, якщо доцільно використовувати кожний з компонентів. Виявлені порушення визначають не тільки актуальність їх вивчення, але і необхідність зміни ряду принципових вимог до методів логоритмічних робіт з такими дітьми.

Мета логопедичної ритміки для дітей з ДЦП полягає в максимальному всебічному розвитку дитини відповідно до його можливостей і відповідної адаптації до соціального середовища. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • Сприяти оволодінню певними видами рухово-моторної діяльності, зміцненню кістково-м'язової системи;
 • Виправляти мовленнєві порушення (мовне дихання, оральний праксис, просодика, фонематичний слух, звуковимова);
 • Розширювати і збагачувати словниковий запас, формувати зв'язне мовлення, її граматичний лад;
 • Розвивати психічні функції (зорове слухове сприйняття, пам'ять, увага);
 • Формувати навички орієнтування в просторі;
 • Здійснювати естетичний і моральний розвиток, використовуючи методичні прийоми навчання та організацію середовища (дидактичні посібники, музичний супровід та ін);
 • Активізувати потенційні творчі здібності, спонукаючи дітей до ініціативи, імпровізації та ін.
 • Формувати базу соціалізації за допомогою вправ, що імітують побутові дії, обігравання сценок з життя і т.д.

Принципи побудови логоритмічних занять

1. Логоритмічні заняття для дітей з ДЦП будуються на основі загальних положень корекційно-педагогічної роботи з дошкільниками, що мають відхилення у розвитку, і теоретичної концепції про структуру дефекту (наявності первинних і вторинних відхилень), який піддається змінам корекції компенсаторним перебудовам.

2. Логоритмічні заняття - це інтегрована діяльність, в якій об'єднуються завдання розвитку дитячої особистості. Міждисциплінарний підхід до розробки системи логоритмічних занять дозволяє зібрати в корекційно-розвиваючих цілях все краще, що є в теорії і практиці психології, медицини, педагогіки і приватних методик.

3. Зміст та дидактичні прийоми логоритміки підбираються і впроваджуються диференційовано, відповідно до віку дітей, структурі і складу порушених функцій. В залежності від локалізації порушень мозку при різних формах ДЦП відзначаються різні розлади рухової системи і мови.

При спастичної диплегїї вражені і руки і ноги, причому останні порушені більшою мірою. Ступінь пошкодження рук різна - від виражених парезів до мінімальних порушень у виляді легкої моторної ніяковості і ін. Основною ознакою спастичної диплегии є: підвищення м'язового тонусу (спастичність) в кінцівках, обмеження сили та обсягу рухів у поєднанні з нередуцірованими тонічними рефлексами; зниження розбірливості мови, якості артикуляційних рухів, сили голосу, порушення мовного дихання, гіперсалівація.

При гемипаретичній формі ДЦП пошкоджені кінцівки з одного боку тіла. При ураженні лівої півкулі часто відзначаються порушення мови за типом спастико-паретичної дизартрії або моторної алалії, дислексії, дисграфії. Пошкодження скроневих відділів лівої півкулі може супроводжуватися розладами фонематичного сприйняття. Ступінь інтелектуальних порушень варіює від легкої затримки психічного розвитку до грубого інтелектуального дефекту. Прогноз рухового розвитку в більшості випадків сприятливий при своєчасному і адекватному лікуванні.

Гіперкінетична форма ДЦП пов'язана з поразкою підкіркових відділів мозку. Рухові розлади проявляються у вигляді мимовільних насильницьких рухів - гіперкінезів. Вони виникають мимоволі і посилюються при русі і хвилюванні, а також при втомі і спробах виконання будь-якого рухового акту. Гіперкінези можуть охоплювати м'язи обличчя, язика, голови, шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. При даній формі довільна моторика розвивається з великими труднощами, рухи розмашисті, дискоординовані, утруднена автоматизація рухових навичок, особливо писати. Мовні розлади спостерігаються майже у всіх дітей, частіше у формі гіперкінетичної дизартрії, розбірливість мови знижена. Характерна відсутність стабільних порушень звуковимови (пропуски, заміни, змішування звуків не постійні), багато спотворень звуків.

При атонічно-астатичній формі ДЦП відзначаються: низький м'язовий тонус, порушення рівноваги тіла в спокої і при ходьбі, розлад координації рухів, тремор, гиперметрия. Хода нестійка, невпевнена, руки розведені в сторони, тулуб робить багато надлишкових качательних рухів для збереження рівноваги. Дитина часто падає, у неї збиті синхронність і ритм. Більшість дітей мають порушення мови у вигляді затримки її розвитку, атактичній дизартрії, алалії. Розбірливість мови знижена, спостерігаються труднощі у виконанні і утриманні артикуляційних укладів, міміка млява. Голос виснажуються, затихає до кінця фрази, відзначається асинхронність дихання, практично відсутня інтонація. Ритм мови скандували, темп уповільнений.

При найбільш важкій формі ДЦП - подвійної геміплегії, має місце тотальна поразка мозку, перш за все його великих півкуль. Рухові розлади виражені в рівній мірі в руках і ногах. Клінічні прояви подвійної геміплегії - переважання ригідності м'язів, посилюється під впливом і зберігаються протягом багатьох років інтенсивних тонічних рефлексів. Довільна моторика відсутня або різко обмежена. Спостерігаються важкі розлади мовлення.

Зазначені моторні і мовні порушення слід враховувати при відборі рухових, сенсорних і мовленнєвих вправ.

4. Принцип доступності передбачає правильний підбір завдання, інструкції, чергування вправ, їх повторюваність і т.д. Все це визначається руховими, мовними й інтелектуальними можливостями дітей.

5. Принцип дозованості вкрай важливий в організації та проведенні логоритміки. Він має пряме відношення до підбору вправ та ігор. Г.А. Волкова відзначає, що ігри слід включати в заняття обережно, оскільки грають діти емоційно збуджуються і не відчувають наступаючої втоми [1]. Їм корисно пропонувати вправи та ігри з помірним психофізичним навантаженням общефізіологічного впливу.

6. Логоритмічні заняття повинні мати комунікативну спрямованість. Відомо, що мова як основний засіб спілкування формується через рух і в соціальному контакті. У дітей з ДЦП функція спілкування розвивається нерівномірно, на відміну від їхніх здорових однолітків. Порушення артикуляції, координації рухів несприятливо відбиваються на ній [3]. Заняття з логоритміки повинні бути насичені ситуаціями, які спонукають дітей до мовленнєвої діяльності і спілкуванню. У зміст логоритмічних занять включається відповідний матеріал (слова, словосполучення, вірші, пісеньки, діалоги та ін), в цей зміст відбирається з урахуванням рівня мовного розвитку дітей.

7. Логоритміка проводиться в тісному взаємозв'язку з навчанням і вихованням, тому слід дотримуватися принципу тематичного планування. Це створює оптимальні умови для всебічного розвитку дітей і забезпечує можливість більш ефективного засвоєння навчального матеріалу.

8. Комплексний характер корекційних логоритмічних занять дає унікальну можливість для реалізації психологічних завдань: мобілізації діяльності збережених аналізаторів, підвищення гостроти сприйняття практично всіх модальностей, розвитку пізнавальної діяльності, встановлення належного рівня мотивації навчання, формування особистісних якостей.

Вправи на розвиток і активізацію різних функцій

Загальна моторика, координація рухів, орієнтування в просторі

Гра «Сонечко»

Діти стають навколо обруча, тримаються за нього. Вправа виконується під музичний супровід кілька разів. Дітям необхідно підняти обруч вгору, опустити вниз під вірші, які читає логопед.

Вранці сонечко встає -
Світлом осяває.
Увечері воно заходить -
Нічка наступає.

Якщо діти не можуть самостійно утримувати рівновагу за допомогою обруча, здійснюється педагогічний супровід.

Гра «Помічники»

Діти стоять і тримаються за обруч однією рукою. Вправа виконується під музичний супровід. Дітям необхідно пересуватися по колу під вірші, які читає логопед.

Ми по сонечку йдемо -
Ніжки зміцнюємо,
Щоб іграшки прибирати -
Мамі допомагати.

Якщо діти не можуть самостійно пересуватися, їм допомагає дорослий (тип допомоги залежить від тяжкості порушення). Вправа ускладнюється збільшенням кількості кіл.

Слухове сприйняття

Вправа «Дзвіночки»

Діти сидять на стільчиках, кожному даються дві картки: на одній зображений великий дзвіночок, на іншій - маленький. Вправа виконується під музичний супровід. На гучний звук потрібно підняти картку з великим дзвоником, на тихий - з маленьким.

Перед виконанням вправи логопед проводить бесіду про звуки, що нас оточують в житті. Він звертає увагу дітей на те, що звуки різні за силою, і демонструє це на музичному інструменті.

Моторика рук, міміка

Гра «Погріємо руки»

Діти сидять на стільчиках. Вправа виконується без музичного супроводу.

Логопед. Яка зараз пора року?

Діти. Зима.

Логопед. Взимку на морозі мерзнуть руки, давайте їх погріємо. Для цього потрібно потерти долоньку однієї руки об іншу, стиснути кулачки.

Ах ти, зимушка-зима!
Не боїмося ми тебе.
Ми долоньки «замочком»
стиснемо,
Їх погріємо і далі підемо.

Під час вправи увага звертається на те, щоб кожна рука по можливості активно брала участь. Попередні бесіди сприяють активізації мови дітей.

Гра «Діти вмиваються»

Діти сидять на стільчиках. Вправа виконується без музичного супроводу. Діти повинні імітувати рухи вмивання.

Логопед. Що роблять люди вранці у ванній?

Діти. Вмиваються.

Логопед. Покажіть оченята, щічки, ніс. Тепер давайте покажемо, як всі вміють добре вмиватися. (Показує відповідні рухи).

Водичка, водичка, вмий моє личко,
Щоб оченята блищали,
Щоб щічки горіли
Щоб сміявся роток,
Щоб кусався зубок.

Увага звертається на те, як активно діти рухаються. Попередня розмова сприяє розширенню словника, зміцненню знань про гігієну, повторення назв частин обличчя.

Діти сидять на стільчиках. Вправа виконується без музичного супроводу. Діти на певний сигнал повинні виконувати мімічні рухи і промовляти вигуки.

Логопед. Виглянуло сонечко, стало тепло.

Діти (посміхаються). Ах! Ах! Ах!

Логопед. З'явилася хмара, скоро буде дощ.

Діти (хмуряться). Ух! Ух! Ух!

Логопед. Коли ми хворіємо, нам роблять уколи, це боляче.

Діти (морщаться). Ой! Ой! Ой!

Для більш емоційного виконання вправи використовується спеціальне обладнання у вигляді картинок або предметів. Звертається увага на те, щоб діти одночасно виконували мімічні рухи і проговорювали вигуки.

М'язова система, координація рухів, слухова увага

Вправа з м'ячем

Діти сидять на стільчиках або на килимі. Вправа виконується під музику, сигналом до початку виконання руху є акорд. Діти повинні передати м'яч сусідові і назвати його ім'я. Якщо вони знаходяться на низькому рівні розвитку мовлення, то вимовляють на або ось.

М'ячик я в руках несу.
Ой, боюся не втримаю.
Мій сусід мені допомагав
І іншому передавав.

Якщо діти погано утримують м'яч, можна перекочувати його. Логопед звертає увагу, щоб кожна дитина як може проговорюває ім'я або слова.

Вправа з кубиками

Діти сидять на стільчиках, кожному видаються кубики. Вправа виконується кілька разів під музичний супровід, зміна його уривків і акорд служать сигналом до початку різних рухів. Діти повинні підняти кубики вперед, вгору і покачати руками з боку у бік над головою.

Аналогічно можна виконувати вправу з іншими предметами - стрічками, гілочками і т.д.

Рухи з мовним супроводом

Вправа з хусточкою

Діти сидять на стільчиках. Вправа виконується під музичний супровід. Діти повинні передати хусточку сусідові і при цьому проспівати Тобі дарую.

Звертається увага на те, щоб кожна дитина проспівала фразу в силу своїх можливостей. В якості предмета можна використовувати квітку, букетик і ін.

Дихання

Гра «Задуй свічку»

Діти сидять на стільчиках. Вправа виконується без музичного супроводу. Діти повинні розташувати перед собою розкриті долоньки, подути на кожен пальчик і зібрати долоньки в кулачки.

Логопед стежить за тим, щоб діти загинали пальчик тільки після того, як подули на нього.

Гра «Вітерець»

Діти сидять на стільчиках, кожному видаються султанчік або вертушки. Вправа виконується кілька разів, без музичного супроводу. Діти повинні подути на предмети під вірші, які читає логопед. Потрібно намагатися дути сильно, щоб фігурки рухались.

Вітре, гордий володар!
Ти ганяєш зграї хмар,
Ти хвилюєш синє море,
Всюди вієш на просторі...

О.С. Пушкін

Голос

Діти сидять на стільчиках.

Логопед розповідає їм, що можна говорити голосно, тихо. Потім пропонує стати дійовими особами в запропонованих ситуаціях. Діти повинні вимовляти звуки голосно або тихо. В якості наочності можна використовувати предмети, картинки.

Логопед. Ми заколисуємо ляльку.

Діти. А-а-а ...

Логопед. Ми загубилися в лісі.

Діти. Ау-ау-ау!

Логопед. Гуде пароплав.

Діти. У-у-у!

Логопед. Мишка пищить.

Діти. Пі-пі-пі ...

Вправа «Драбинка»

Діти сидять на стільчиках. Вправа виконується з одночасним диригуванням: на кожну строчку діти піднімають кисть руки і опускають. Пісеньку співає логопед, а діти співають виділені голосні з поступовим підвищенням і пониженням голосу.

5. Як антена погуді (і) м

4. Дотяглися ми до да(а)ху.

3. Піднімаємося все ви (и) ще,

2. Дружно пісеньку споє (є) мо.

1. Ми по драбинці йде (е) мо, І назад побіжи (и) мо!

Активізація мови

Діти сидять на стільчиках.

Логопед починає вірш, діти повинні закінчити його.

Водять бджоли хоровод -
Тум, тум.
У барабан вдарив кіт -
Бум, бум.
Стали мишки танцювати -
Та, та, та.
Так, що почала тремтіти
Вся земля.

Шведська пісенька

Пилосос, пилосос
Ти куди сунеш свій ніс?
Жу-жу-жу-жу-жу-жу -
Я порядок навожу.
А. Масленнікова

Активізація мовлення з одночасними рухами

Діти сидять на стільчиках.

Вправа виконується без музичного супроводу. Логопед пропонує дітям доказати віршик і одночасно виконати руху.

Логопед. Дощик, дощик ...

Діти. Кап, кап. (Руки згинають, кисті на рівні грудей, пальці, крім вказівних, стискають в кулачки. Поперемінно опускають вказівні пальці вниз).

Логопед. І по грядках ...

Діти. Тяп, тяп. (Напівзігнуті кисті рук поперемінно опускають вниз).

Логопед. По доріжці ...

Діти. Топ, топ. (Долоньками постукують по колінах).

Логопед. А по калюжах ...

Діти. Шльоп, шльоп. (Ляскають в долоньки.)

Ритм і темп

Гра на музичних інструментах.

Діти сидять на стільчиках. Логопед видає кожному музичний інструмент (бубон, барабан, ложки, металофон тощо). Розповідає про те, що для кожного інструменту необхідні своєрідні рухи - грати на інструментах можна однією або двома руками. Наприклад, для маракас, брязкалець потрібно одна рука, для ложок - дві. При грі на барабані, бубні одна рука притримує їх, інша виконує руху. При розподілі інструментів необхідно враховувати рухові можливості дітей. Діти повинні грати на інструментах згідно заданого ритму.

Вправа виконується в кілька етапів.

 1. Діти розучують ритм спільно з логопедом.
 2. Прослуховується музичний супровід.
 3. Діти грають на музичних інструментах під музичний супровід.

Якщо дитина не може самостійно освоїти гру на інструменті в заданому ритмі і темпі, то здійснюється педагогічна допомога. Музика підбирається на розсуд логопеда.

Список використаної і рекомендованої літератури

 1.  Волкова Г.А. Логопедична ритміка. М., 2003.
 2. Левченко І.Ю., Приходько О.Г. Технології навчання і виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. М., 2001.
 3. Шіпіцин Л.М., Мамайчук І.І. Дитячий церебральний параліч. СПб,. М, 2001
Джерело: www.logoped-sfera.ru
Автор: Жігорева М.В., канд. пед. наук, доцент МГПОУ ім. М.А. Шолохова, Москва
Видалити Відміна
Забанити Відміна