Закрити
Особливості організації роботи з розумово відсталими дітьми в дитячому саду
01 Січня 2006, 05:26 , Переглядів: 17926
FacebookTwitterLivejournal
Особливості організації роботи з розумово відсталими дітьми в дитячому саду Фото: club.mon.gov.ru Особливості організації роботи з розумово відсталими дітьми в дитячому саду

Діти з проблемами в розвитку - узагальнене поняття. У цю групу входять більш 10 підгруп з різними відхиленнями в розвитку.

У нас в дитячому садку виховуються розумово-відсталі діти. Установи з такими групами покликані виконувати наступні завдання:

 • Забезпечення права дитини з порушенням у розвитку на отримання корекційної допомоги;
 • Захист дитини з порушенням у розвитку від некомпетентного педагогічного впливу;
 • Збереження єдиного освітнього простору в ДНЗ;
 • Забезпечення виконання вимог до розробки змісту і методів корекційно-педагогічного впливу;
 • Забезпечення варіативності і різноманітності організаційних форм навчання і виховання і корекційно - розвивальних технологій;
 • Забезпечення матеріально-технічної бази ДНЗ з урахуванням характеру і структури порушень у розвитку дитини.

Основними цілями ДНЗ зі спецгрупами є: створення умов для розвитку емоційного, соціального та інтелектуального потенціалу дитини та формування його позитивних особистісних якостей. Зміст і методи корекційно-виховної роботи припускають комплекс заходів, спрямованих на всебічний розвиток особистості, на згладжування різних недоліків психіки розумово відсталих дошкільнят, які поглиблюють їх інтелектуальну, фізичну і соціальну неспроможність.

Основне завдання груп для розумово відсталих дітей - забезпечити кожній дитині максимальний рівень фізичного, розумового і морального розвитку; організувати навчально-виховну роботу, спрямовану на корекцію, компенсацію і попередження вторинних відхилень в розвитку і підготовці дітей до навчання в школі з урахуванням індивідуальних можливостей кожної дитини .

У нашому ДНЗ функціонують три групи для розумово відсталих дітей. Групи різновікові, змішані (від 3 до 8 років), цілодобові. Діти надходять до нас за рішенням обласної психолого-медико-педагогічних комісій (ПМПК) і, звичайно, за згодою батьків.

Особливістю дітей, що вступають до ДНЗ є порушення інтелектуального розвитку, порушення системи психічної діяльності. У всіх вступників дітей відзначається відхилення в прийомі і переробці інформації. Деякі діти сильно збудливі, інші мляві. Загальне у наших дітей - це стійке необоротне порушення інтелектуального і психічного розвитку.

ПМПК виявляє відхилення в розвитку, визначає їх характер і вибирає оптимальний освітній маршрут дитини.

Діти надходять до нас з напрямком і певним діагнозом. При надходженні дітей у ДНЗ ми проводимо стартове психолого-педагогічне обстеження дітей.

Перш за все, знайомимося з укладенням ПМПК:

 • Медичними картами, тому вивчення медичної документації є важливим методом діагностики, і це допомагає зрозуміти причини і характер інтелектуальної недостатності;
 • З педагогічною характеристикою (якщо дитина з іншого дитячого саду).

Основна роль при проведенні діагностики відводиться дефектології. Вона діагностує: мовленнєвий, пізнавальний, соціальний розвиток, гру. У своїй роботі використовує спеціальну діагностику Е.А. Стребелевої і Е.А. Екжанової. Потім до діагностики підключаються фахівці: психолог, керівник з фізвиховання, музичний керівник. Результати обстеження служать підставою для визначення зони найближчого розвитку кожної дитини (враховуючи вікові особливості, структуру дефекту, можливості дитини) і визначення ефективності корекційно-розвивального впливу.

Результати діагностики узагальнюються і заносяться в «Діагностико-еволюційну карту». На підставі цих результатів розробляється індивідуальний освітній маршрут для кожної дитини.

Навчання дітей з інтелектуальною недостатністю здійснюємо за спеціальною програмою дошкільних освітніх установ компенсуючого виду для дітей з вадами інтелекту Е.А. Екжановой і Е.А. Стребелевої «Корекційно-розвивальне навчання та виховання дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту». Особливість цієї програми: матеріал в ній розподілений по 4 етапи навчання. Терміни роботи по кожному етапу пропонуються орієнтовні і можуть бути:

 1. - Від 6міс. до 1 року;
 2. - Від 1 року до 1,5 років
 3. - 1,5 року.

Ми жорстко не прив'язуємося до років навчання, з визначенням конкретних строків її виконання, як це прийнято для дітей, що розвиваються нормально .

Переклад на наступний етап навчання проводиться лише після засвоєння програми наступного етапу.

У нашій Програмі для дітей з порушенням інтелекту виділений спеціальний розділ «Соціальний розвиток», який підготовляє дитину до адекватного орієнтування в навколишньому середовищі.

Основоположним змістом цього розділу є формування співробітництва дитини з дорослим.

Особливість Програми також передбачає і спеціальний режим дня, навчальний план, сітку занять.

Навчальний план визначає зміст корекційного навчання:

 • Базисні компоненти корекційного навчання;
 • Зміст корекційної роботи поза заняттями;
 • Розподіл занять між фахівцями.

Дефектолог проводить всі заняття по пізнавальному розвитку (сенсорні, формування мислення, математики, ознайомлення з навколишнім, розвитку мовлення, навчання грамоті) і грі.

Завдання дефектолога - навчити дітей способам дії по самообслуговуванню, по обстеженню предметів і об'єктів. Вихователі організовують практичну діяльність дітей.

Сітку занять будуємо на основі навчального плану з урахуванням віку, дотримання санітарних норм, швидкою стомлюваністю дітей, рівномірного розподілу розумової, рухової активності і відпочинку.

Якщо дефектолог проводить заняття з 1 підгрупою з математики, - вихователь з 2 підгрупою дітей - ІЗО. Через перерву йде зміна занять, тобто вихователь і дефектолог проводять заняття паралельно. Це дозволяє зробити роботу дітей динамічною, насиченою і менш стомлюючої.

Кожне заняття являє собою комплекс пізнавальної діяльності, мови, моторики, різних видів гімнастики.

Деякі завдання корекційно-розвиваючої роботи вирішуються в процесі традиційних для дошкільного виховання форм і видів діяльності. Прикладом можуть служити заняття по музичному і фізичному вихованню. Але, використовуючи основи діагностичних даних, заняття збагачуються корекційно-розвиваючими завданнями.

В той же час в структурі педагогічного процесу виділяються спеціальні корекційні заняття. З дітьми проводиться ціла система корекційних занять-вправ, спрямованих на:

 • Прищеплення КГН (Культурно-гігієнічні навички) і навичок самообслуговування;
 • На розвиток інтересу до навколишнього, через предметну, ігрову, образотворчу, конструктивну і трудову діяльність;
 • На формування всіх психічних процесів;
 • На розвиток сенсо-моторних навичок;
 • На формування мовного спілкування, виправлення недоліків мовного розвитку.

Для успішного проведення корекційного процесу в ДНЗ створено корекційне середовище, яке передбачає сукупність умов:

 • Щадний охоронний режим;
 • Збільшення тривалості прогулянок дітей на свіжому повітрі;
 • Збільшення тривалості денного сну;
 • Розробка для кожної групи змісту режиму дня;
 • Перегляд організації фізкультурного виховання дітей. Заняття з фізичного виховання носять ігровий характер, в них включаються ігри, спрямовані на розвиток уваги пам'яті, довільності рухів, самоконтролю і корекцію особистісних порушень.

Організація корекційної роботи, корекційної середовища неможлива без загального керівництва, яке включає в себе:

 • Збір інформації, її переробка, прийняття управлінських рішень;
 • Координація діяльності всіх учасників корекційної роботи та створення необхідних умов для результативного проведення корекційного процесу.

Створення спеціальної корекційно-розвивального середовища передбачає систему умов. До таких умов відноситься:

 • Створення психологічного клімату;
 • Рівень підготовленості кадрів (своєчасна курсова підготовка, навчання в дитячому садку - методичні об'єднання);
 • Матеріально-технічна база;
 • Систематична оцінка результатів розвитку дитини.

Проаналізувавши зміст і організацію корекційного процесу, ми поставили наступні цілі:

 1. Подолати в роботі спеціалізованих груп междіятельністну роздробленість і возз'єднати в єдину педагогічну систему працю фахівців і вихователів.
 2. Створити систему роботи вихователя і фахівців.

Завдання полягало в тому, щоб в режимі дня визначити місце фахівцям: дефектологія, психолога, музичного керівника, керівнику з фізичної культури в роботі з дітьми; створити модель цілісного педагогічного процесу. Вибір даної педагогічної технології дозволяє вихователям і фахівцям ДНЗ

 • Працювати творчо;
 • Бачити робочий день як цілісний педагогічний процес.

Було прийнято рішення ввести таку форму роботи, як малі педагогічні ради, де обговорюємо результати динамічного спостереження за розвитком у кожної дитини всіма учасниками корекційного процесу.

Для проведення корекційно-виховного процесу педагогічний колектив кожної групи створив спеціальне розвиваюче середовище, підібрав обладнання та іграшки, які відповідають не тільки вимогам безпеки та естетики, а й мають корекційно-розвиваючу спрямованість.

У ДНЗ розроблені основні нормативні документи, в яких відображаються організація життєдіяльності дітей з розумовою відсталістю, їх виховання і навчання.

В даний час назріло питання про створення спеціальної методичної служби:

 • Створення «Ради з корекційній роботі»;
 • Банку даних для методичного супроводу корекційно-розвиваючої роботи (корекційно-розвивальні методики, спеціальна література).

Одним з найважливіших завдань ДНЗ є залучення до активної співпраці сімей з корекційних груп, тому психолого-педагогічну підтримку потребують не лише вихованці, а й їхні батьки.

Кожен фахівець знає, що успішність корекційно-розвиваючої роботи багато в чому залежить від того, наскільки батьки розуміють стан дитини, приймають його таким, який він є і прагнуть допомогти. Деякі батьки, привівши дитину в спеціальні групи нашого дитячого садка, залишаються переконаними в тому, що розвиток їх дитини не відстає від норми, і в їх дитини немає особливих проблем.

У деяких батьків знижена соціальна відповідальність за долю дитини. Вони не цікавляться, що б з дитиною займалися педагоги, байдуже ставляться до її успіхів і невдач. Тому ми проводимо консультування батьків по проблемам розвитку їхніх дітей, навчаємо батьків доступними їм методам і прийомам надання корекційної допомоги дітям в умовах сім'ї.

Основні напрямки взаємодії з сім'єю, формою організації психолого-педагогічної допомоги сім'ї, в основному, носять традиційний характер:

 • Колективні форми взаємодії (збори, тематичні заняття, свята, дні відкритих дверей);
 • Індивідуальні (анкетування, опитування, бесіди, консультації фахівців, «Батьківська година», «Служба довіри»;
 • Наочне інформаційне забезпечення (стенди, тематичні виставки, виставки робіт і т.д.)

«Служба довіри» працює за персональним зверненням і побажанням батьків. Всі бажаючі отримують консультативну допомогу.

У школу дітей випускаємо через шкільну ПМПК.

Аналіз результативності роботи наших груп показав, що у наших дітей-випускників після 2-3 років перебування в корекційних групах, відзначаються успіхи в просуванні. Значно поліпшується психічний статус, діти стають соціально адаптованими до навколишнього середовища, з'являється інтерес до школи і навчальної діяльності.

Такі результати ми маємо завдяки спільним зусиллям в роботі педагогічного колективу, фахівців, батьків.

Система роботи з розумово відсталими дітьми

Мета: науково-обгрунтована організація корекційно-педагогічного процесу з єдиними вимогами до дитини з метою своєчасної корекції мовних, сенсорних, розумових, моторних порушень, профілактики шкільної неуспішності, соціальної адаптації в умовах ДНЗ.

Завдання:

1. Діагностичний блок. Організація комплексного медико-психолого-педагогічного вивчення дитини з метою його реабілітації.

Цілі, завдання та зміст:

 • Вивчення якісних особливостей психологічного розвитку дитини;
 • Виявлення «рівня навченості» (ступеня володіння знаннями, вміннями та навичками у відповідності з віковими можливостями);
 • Визначення характеру динаміки навченості;
 • Визначення ефективності реалізації індивідуальної програми розвитку дитини.

2. Корекційно-розвиваючий блок. Розвиток компенсаторних механізмів становлення діяльності дитини, подолання і попередження вторинних відхилень.

Цілі, завдання та зміст:

 • Розвиток і корекція недоліків емоційно-вольової сфери та особистості, що формується;
 • Корекція пізнавальної діяльності та цілеспрямоване формування вищих психічних функцій;
 • Розвиток мовлення, комунікативної діяльності і корекція їх недоліків;
 • Формування провідних видів діяльності.
 • Формування у дітей способів орієнтування в навколишній дійсності

3. Здоров'язберігаючий блок. Удосконалення функцій формує організму дитини.

Цілі, завдання та зміст:

 • Створення умов для збереження і зміцнення здоров'я,
 • Медичний контроль і профілактика захворюваності;
 • Включення оздоровчих технологій в педагогічний процес;
 • Спеціально організовані заняття з керівником фізкультури в спортзалі по формуванню рухових навичок у дітей.

4. Виховно-освітній блок.

Становлення моральних основ особистості, соціально-прийнятної поведінки в суспільстві. Розвиток орієнтовної і пізнавальної діяльності, зміцнення взаємозв'язку між основними компонентами розумової діяльності.

Цілі, завдання та зміст:

 • Соціально-моральний розвиток;
 • Пізнавальний розвиток;
 • Естетичний розвиток;
 • Формування і розвиток основних видів діяльності дітей дошкільного віку для кожного періоду.

5. Соціально-педагогічний блок.

Цілі, завдання та зміст:

 • Колективні форми взаємодії з сім'єю;
 • Індивідуальні форми роботи з сім'єю;
 • Форми наочного інформаційного забезпечення;
 • Вирішення організаційних питань;
 • Інформування батьків з питань взаємодії ДОП з іншими організаціями та соц. службами.

 Принципи:

 • Системний підхід;
 • Єдність діагностики і корекції розвитку дитини;
 • Розвиваючий характер навчання з урахуванням сензитивних періодів розвитку дитини;
 • Цілісність підходів до корекції розвитку, збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров'я дитини;
 • Інтегрованість, взаємодоповнюваність всіх компонентів корекційно-педагогічного процесу;
 • Розширення простору дитинства.

 Аналітична діяльність.

 1. Моніторинг системи лікувально-оздоровчої роботи;
 2. Результативність по виправленню порушень за висновками МПМК;
 3. Дослідження комунікативних здібностей образного мислення і готовності до шкільного навчання.

 Програмно-методичне забезпечення

1. Програма дошкільних закладів компенсуючого виду для дітей з вадами інтелекту «Корекційно-розвиваюче навчання» Е.А. Єкжанова, Е.А. Стребелевої.

Психолого-медико-педагогічний супровід

а) медичний вплив

 • Профілактичні заходи,
 • Симптоматичне медикаментозне лікування,
 • Моніторинг здоров'я,
 • Медичне обстеження вузькими спеціалістами,
 • Здоров'язміцнювальна діяльність.

б) корекційно-педагогічний вплив

 • Пізнавальний розвиток,
 • Корекція вербально-рухових процесів,
 • Корекція мовленнєвого розвитку,
 • Становлення ігрової діяльності,
 • Формування елементів трудової діяльності,
 • Здоров'язберігаюча діяльність (валеологічна освіта),
 • Корекція сенсомоторних порушень.

в) психолого-педагогічний та психофізичний вплив

 • Формування мотивації до пізнання,
 • Формування психічних процесів,
 • Формування ручної і тонкої ручної моторики,
 • Розвиток комунікативних здібностей.

 Учасники корекційно-педагогічного процесу

 • Лікар-педіатр,
 • Психіатр,
 • Вчитель-дефектолог,
 • Педагог-психолог,
 • Музичний керівник,
 • Керівник з фізвиховання,
 • Медсестра,
 • Вихователь,
 • Батьки.

Модель випускника дитячого саду групи для розумово відсталих дітей

 1. Соціально адаптований, з хорошими навичками самообслуговування.
 2.  З розвиваючимися і елементарними пізнавальними інтересами, потребою та вмінням спілкуватися з однолітками і дорослими.
 3. З усуненими або зведеними до мінімуму відхиленнями в сенсорній, моторній та інтелектуальній сферах і мовному розвитку.
 4. З узагальненими уявленнями про навколишній світ, сприяючими до подальшого розвитку і вдосконалення охоронних аналізаторів.
 5. Дитина, котра опанувала всі види діяльності, передбачені програмою навчання і виховання дітей з порушеним інтелектом.
 6. Психічно підготовлений до навчання в спеціалізованій школі.
 7. Достатність рівня фізичного розвитку.
Джерело: www.ivalex.vistcom.ru
Видалити Відміна
Забанити Відміна