Закрити
Програма з фізичного виховання
31 Липня 2012, 20:11 , Переглядів: 3668
FacebookTwitterLivejournal
Програма з фізичного виховання Фото: www.acclaimclipart.com Програма з фізичного виховання

Програму розроблено Херсонським обласним Центром соціальної реабілітації.

Пояснювальна записка

Фізичне виховання дітей є важливою ланкою, невід’ємною частиною всієї системи навчальновиховної роботи.

До основних, життєво необхідних рухів відносяться ходьба, біг, стрибки, лазіння, метання, рівновага та інші. Ці рухи являються основою для фізичного розвитку дитини, вони сприяють розширенню функціональних властивостей серцевосудинної, дихальної систем, удосконаленню діяльності центральної нервової системи, зміцненню опорнорухового апарату та тим самим загальному покращенню здоров’я та працездатності організму.

Впродовж навчального року вчителем фізичної культури ставляться задачі: удосконалення вміння дітей ходити та бігати; ходити рівномірним широким шагом з вільними рухами рук; бігати легко, ритмічно; дотримуватися при ходьбі та бігу вказаного темпу, вміти швидко змінювати його; вчити техніки виконання різноманітних видів стрибків; розвивати точність руху при метанні; при навчанні лазіння розвивати ритмічність та координованість; навчити дітей правильному шикуванню та багато інших; за допомогою вправ корегувати осанку та інші порушення опорнорухового апарату.

Вчитель фізичної реабілітації обов’язково визначає як збережені, так і порушені рухові можливості, з’ясовує ступінь порушення, потім підбирає відповідні вправи з метою їхньої корекції.

На заняттях спираємось на основні педагогічні принципи навчання:від простого до важкого; від відомого до невідомого; від поодинокого до загального; принцип індивідуального підбору вправ; взаємозв’язку вивченого та того, що вивчається.

На заняттях велика увага відводиться руховим іграм, які мають велике значення у терапії хворих та слабких дітей. Навантаження у іграх відповідає руховому режиму дитини, одночасно виховується увага, спритність, точність, швидкість реакції, координація важких рухів.

Фізичне виховання передбачає систему занять фізичними вправами у формі фізкультурнооздоровчих заходів у режимі дня, двохтрьох уроків фізичної культури на тиждень, позагрупової фізкультурномасової роботи. Велика увага приділяється індивідуальним заняттям з дитиною, хворою церебральним паралічем.

 

У результаті постійних занять діти виявляють цікавість до фізичних вправ, прагнуть поліпшувати рухові уміння; вчаться аналізувати свої дії; стежать за збереження правильної постави; проробляють вправи що сприяють зміцненню кістковом’язового апарату, вчаться чітко дотримуватися засвоєним правилам у грі. Виховуються такі якості, як організованість та самостійність, дружні взаємини.

Метою фізичного виховання розумово відсталих дітей є створення за допомогою корекційних вправ та спеціальних рухових режимів передумови для успішної побутової, трудової та соціальної адаптації до реальних умов життя, їхньої інтеграції в суспільстві.

Програмний матеріал з фізичної культури для дітей молодших груп

Стройові вправи

 •  Шикуванняв колону по одному , в одну шеренгу.
 •  Виконання команд: "Шикуйсь!”, "Розійдись!”, "Встати!”, "Сісти!”, "Пішли!”, "Побігли!”, "Зупинились!”.
 •  Перешикування із шеренги в коло.
 •  Повороти за орієнтирами.

Ходьба

 • Імітаційна ходьба – як мишка, лисичка, ведмедик, котик та ін.
 • Ходьба звичайним кроком ( стежити за поставою і правильною координацією рухів) на місці, по колу в колоні, парами взявшись за руки.
 • Ходьба із різним положенням рук.
 • Ходьба на пальцях , п’ятах , зовнішній і внутрішній стороні стопи, приставним кроком , високо піднімаючи коліно, в повному присіді і т.д.
 • Ходьба з переступанням через предмети заввишки.
 • Ходьба із зупинками, повертаючись до орієнтирів, переміщення "змійкою" ( між предметами на підлозі ) .
 • Ходьба в чергуванні з бігом.

Біг

 • Біг по колу, по прямій. У різних напрямках.
 • Повільний біг зі збереженням правильної постави.
 • Різновиди бігу: на пальцях , п’ятах, з високим підніманням колін, широкими кроками, приставними кроками т.д.
 • Доганяння предметів, що котяться, про бігання між орієнтирами. Біг з оббіганням предметів, розставлених на однієї лінії.
 • Біг у чергуванні з ходьбою. Перехід від швидкого темпу до повільного.

Стрибки

 • Імітаційні стрибкові вправи.
 • Підстрибування на обох ногах на місці, з просуванням уперед, назад , вліво, вправо.
 • Перестрибування з ноги на ногу на місці і в русі, приставним кроком.
 • Підстрибування вгору, на місці , із захватом, ударом по підвішених предметах.
 • Стрибки з виконанням спортивного інвентарю ( палиці, обручі, тощо ).
 • Стрибки у довжину з місця з відштовхуванням обома ногами.

Метання

 • Катання м’яча , від інструктора до дитини і назад з різного вихідного положення ; між предметами.
 • Кидання і ловля волейбольних м’ячиків з піском(маса 200 г )правою та лівою руками у вертикальну та горизонтальну ціль.
 • Метання кілець з надіванням на стійку , жердину.
 • Метання тенісних м’ячів з місця в даль

Загально розвиваючі і корегуючи вправи

 • Вихідні положення: основна стійка, стійка ноги нарізно.
 • Положення рук: уперед, униз, в сторони, вгору, за голову, на голову, на пояс, за спину, на коліна.
 • Рухи голови: повороти голови вліво, вправо, нахили голови вправо, вліво, вперед, назад.
 • Рухи рук: уперед, в сторони, в гору, піднімання й опускання плечей, рухи плечей уперед і назад, колові рухи в променевозап’ястному суглобі, розведення і зведення пальців.
 • Рухи ніг: виставлення прямої ноги на носок у перед, у сторону, назад, піднімання зігнутої ноги уперед, у сторону, піднімання на пальцях, присідання, стрибки на місці на обох ногах.
 • Рухи тулуба: повороти тулуба вліво, вправо, нахили тулуба вліво, вправо, вперед, назад; повороти тулуба вліво, вправо з положення сидячи на підлозі, нахили тулуба вперед, назад. Вправи з вихідного положення лежачи на спіні руки вздовж тулуба: піднімання голови з одночасним згинанням стоп; поперемінне піднімання ніг; рухи велосипедиста.

Вправи на розвиток просторової орієнтації і точності рухів

 • Ходьба до різних орієнтирів.
 • Прийняття вихідних положень за словесною інструкцією.

Спеціальні вправи для зміцнення опорно – рухового апарату

 • Вправи для розвитку м’язів кистей рук і плечового поясу.
 • Вправи для розвитку м’язів спини і живота, зміцнення тулуба.
 • Вправи на зміцнення м’язів гомілковоступневих суглобів та ступні.
 • Вправи для розвитку м’язів ніг.
 • Вправи для профілактики плоскостопості.

Вправи з предметами

 • З гімнастичними палицями. Виконання вправ з різних вихідних положень.
 • З обручами. Виконання вправ з різних вихідних положень.
 • З м’ячами. Виконання вправ з різних вихідних положень. Перекочування м’яча сидячи, стоячи. Перекладання м’яча з одного місця в друге за орієнтирами. Перекладання м’яча з однієї руки в другу, кидання в гору, ударити в підлогу, в стіну, ловля двома руками. Передача м’яча з рук у руки: в шерензі, в колі, в колоні, над головою.

Лазіння

 • Повзання по маті, гімнастичній лаві на животі, спині, підтягуючись руками, відштовхуючись ногами.
 • Повзання по підлозі, лаві, колоді, в упорі стоячи, на колінах і спираючись кистями рук.
 • Лазіння по гімнастичній драбині різноманітними способами.
 • Повзання та лазіння черезперешкоди.

Рівновага

 • Ходьба по накресленому коридору завширшки 20 см.
 • Ходьба по канату, дошці, покладених на підлогу.
 • Ходьба по гімнастичній лаві з різним положенням рук.
 • Стійка на одній нозі, друга зігнута вперед, рука на поясі.

Дихальні вправи.

 • Дихальні вправи під час ходьби, бігу, виконання вправ.
 • Дихальна гімнастика.

Рухливі ігри

 • Ігри для розвитку уваги.
 • Ігри з елементами загально – розвиваючих вправ.
 • Ігри з елементами бігу, стрибків.
 • Ігри з елементами кидання, ловлі, метання.
 • Ігри з примовками.
 • Естафети.

Програмний матеріал з фізичної культури для дітей середньої групи

Стройові вправи

 • Шикування в колону по одному, в одну шеренгу.
 • Виконання команд: "Шикуйсь!”, "Розійдись!”, "Встати!”, "Сісти!”, "Пішли!”, "Побігли!”, "Зупинились!”.
 • Виконання команд: "Перешикування із шеренги в коло".
 • Повороти за орієнтирами.
 • Ходьба парами з дотриманням рівняння.

Ходьба

 • Ходьба звичайним кроком в строю (стежити за поставою іправильною координацією рухів) на місці, по колу в колоні, парами взявшись за руки, поняття про ходьбу в ногу.
 • Тренування ходьби з різним положенням рук.
 • Ходьба на пальцях, на п’ятах, на зовнішній і внутрішній стороні стопи, приставними кроками, високо піднімаючи коліна, в повному присіді і т.д.
 • Ходьба в повільному і швидкому темпі, ходьба в чергуванні з бігом.
 • Ходьба з переступанням через предмети заввишки.
 • Ходьба із зупинками, повертаючись до орієнтирів, переміщення „змійкою” (між предметами на підлозі).
 • Ходьба зі зміною напряму за орієнтирами і командами інструктора. Удосконалення навичок ходьби з зупинками за слуховим і зоровим сигналом.

Біг

 • Біг по колу, по прямій, у різних напрямах.
 • Повільний біг зі збереженням правильної постави.
 • Різновиди бігу: на пальцях, на п’ятах, з високим підніманням колін, широкими кроками, приставними кроками і т.д.
 • До ганяння предметів, що котяться, про бігання між орієнтирами. Біг з оббіганням предметів, розставлених на одній лінії.
 • Біг у чергуванні з ходьбою. Перехід від швидкого темпу до повільного.
 • Біг з подоланням найпростіших перешкод.
 • Біг на відстань 2030 м.

Стрибки

 • Підстрибування на обох ногах на місці, з просуванням у перед, назад, вліво, вправо. Стрибки на місці на обох ногах з рухами рук.
 • Стрибки на місці на обох ногах з поворотами на 90”.
 • Перестрибування з ноги на ногу на місці і в русі, приставним кроком.
 • Стрибки на одній нозі на місці з просуванням у перед, у сторони.
 • Підстрибування вгору, на місці, із захватом, ударом по підвішених предметах.
 • Стрибки з використанням спортивного інвентарю (палиці, обручі, тощо).
 • Стрибки у довжину з місця з відштовхуванням обома ногами. Стрибок у довжину з кроку.
 • Стрибки з висоти 3040 см. з м’яким приземленням.
 • Стрибок у висоту з кроку.

Метання

 • Кидання і ловля волейбольних м’ячів: кидки м’яча обома руками знизу, від грудей, ізза голови, знизу з відскоком від підлоги і ловля його двома руками, кидки м’яча в гору, об землю і ловля його обома рукамиз різних вихідних положень (стоячи, сидячи).
 • Кидки м’ячів, мішечків з піском (маса 200г.) правою та лівою руками у вертикальну та горизонтальну ціль.
 • Метання малого м’яча на відстань.
 • Метання кілець з надіванням на стійку, жердину.
 • Метання тенісних м’ячів з місця на дальність.

Загально розвиваючі і коригуючи вправи

 • Основні положення і рухи голови, рук, ніг, тулуба.
 • Вихідні положення: основна стійка, стійка ноги нарізно.
 • Положення рук: униз, уперед, в сторони, вгору, за голову, на голову, на пояс, за спину. Послідовні рухи руками в різних напрямках за показом інструктора.
 • Рухи голови: повороти голови вліво, вправо, нахили голови вправо, вліво, вперед, назад.
 • Рухи рук: уперед, в сторони, вгору, піднімання й опускання плечей, рухи плечей уперед і назад, колові рухи в променевозап’ястному суглобі, розведення і зведення пальців. Згинання і розгинання рук із положень уперед, у сторони.
 • Рухи ніг: виставлення прямої ноги на носок уперед, у сторону, назад, піднімання зігнутої ноги уперед, у сторону, піднімання на пальцях, присідання, стрибки на місці на обох ногах. Махи ногами вперед, назад, вліво, вправо. Присідання на двох ногах (на всій ступні та на пальцях).
 •  Рухи тулуба: повороти тулуба вліво, вправо, нахили тулуба вліво, вправо, вперед, назад, повороти тулуба вліво, вправо, з положення – сидячи на підлозі, нахили тулуба вперед, вліво. Вправи з вихідного положення лежачи на спіні, руки вздовж тулуба: піднімання голови з одночасним згинанням стоп; почергове піднімання ніг (до різних кутів); рухи велосипедиста. Нахили та повороти тулуба в поєднанні з рухами рук і в положеннях руки на потилицю вгору, в сторони.

Вправи на розвиток просторової орієнтації і точності рухів

 • Рух у колоні зі зміною напрямку за орієнтиром.
 • Повороти до орієнтирів без зорового контролю.
 • Підкидання м’яча вгору до визначеного орієнтира.
 • Виконання вихідних положень за словесною інструкцією.

Спеціальні вправи для зміцнення опорнорухового апарату

 • Вправи для розвитку м’язів кистей рук і плечового поясу.
 • Вправи для розвитку м’язів спини і живота, зміцнення тулуба.
 • Вправи на зміцнення м’язів гомілковоступневих суглобів і ступні.
 • Вправи для розвитку м’язів ніг.
 • Вправи для профілактики плоскостопості.
 • Вправи на розслаблення м’язів.

Вправи з предметами

 • З гімнастичними палицями. Виконання вправ з різних вихідних положень. Тримання гімнастичної палиці різними способами під час ходьби.
 • З обручем. Виконання вправ з різних вихідних положень.
 • З м’ячами. Виконання вправ з різних вихідних положень. Перекочування м’яча сидячи, стоячи. Перекладання м’яча з одного місця в друге за орієнтирами. Перекладання м’яча з однієї руки в другу, кидання вгору, удари в підлогу, в стінку, ловля двома руками. Передача м’яча з рук у руки: в шерензі, в колі, в колоні, над головою. Кидок м’ячем в стіну і ловля його обома руками.
 • З прапорцями. Виконання вправ з різних вихідних положень. Виконання загально розвиваючих вправ з прапорцями на місці і в русі.

Акробатичні вправи

 • Перекати в бік.
 • Перекат назад, з упору присівши.
 • Перекат вперед, із упору присівши, в положення сидячи в групуванні.
 • Вправи для розвитку гнучкості.

Лазіння і перелізання

 • Повзання по мату, гімнастичній лаві на животі, спині, підтягуючись руками, відштовхуючись ногами.
 • Повзання по підлозі, лаві, колоді, в упорі стоячи на колінах і спираючись кистями рук.
 • Лазіння по похилій гімнастичній лаві з переходом на гімнастичну стінку.
 • Лазіння по гімнастичній стінці, драбинці, різнойменним та однойменним способами.
 • Лазіння та повзання через перешкоди.

Рівновага

 • Ходьба по накресленому коридорі завширшки 20 см.
 • Ходьба по канату, дошці, покладеннях на підлогу.
 • Ходьба по гімнастичній лаві з різним положенням рук, з предметом, з переступанням через предмети. Стійка на одній нозі.
 • Ходьба по нахиленій лаві.
 • Стійка на одній нозі, друга зігнута вперед, рука на поясі.

Дихальні вправи

 • Дихальні вправи під час ходьби, бігу, виконання вправ.
 • Узгодженість дихання з різними рухами.
 • Зміна глибини і темпу дихання під час виконання загально розвиваючих вправ.
 • Дихальна гімнастика.

Рухливі ігри

 • Ігри, направленні на корекцію опорнорухового апарату
 • Ігри для розвитку уваги.
 • Ігри з елементами загально розвиваючих вправ.
 • Ігри з елементами бігу, стрибків.
 • Ігри з елементами кидання, ловлі, метання.
 • Ігри з примовками.
 • Естафети.

Програмний матеріал з фізичної культури для дітей старшої групи

Стройові вправи

 • Шикування в шеренгу, колону за інструкцією.
 • Виконання команд: "Ставай!”, "Рівняйсь!”, "Струнко!”, "Вільно”, "Кроком руш!”. Рахування по порядку, на перший – другий. Перешикування із шеренги в коло.
 • Повороти на місці праворуч, ліворуч, кругом.
 • Повороти за орієнтирами.
 • Ходьба парами з дотриманням рівняння.

Ходьба

 • Ходьба звичайним кроком в строю у повільному, середньому і швидкому темпі(стежити за поставою і правильною координацією рухів) на місці, по колу в колоні, парами взявшись за руки, поняття про ходьбу в ногу.
 • Тренування ходьби з різним положенням рук.
 • Ходьба на пальцях, на п’ятах, на зовнішній і внутрішній стороні стопи, приставними кроками, високо піднімаючи коліна, в повному присіді і т.д.
 • Ходьба в повільному і швидкому темпі, ходьба в чергуванні з бігом.
 • Ходьба з переступанням через перешкоди.
 • Ходьба із зупинками, повертаючись до орієнтирів, переміщення „змійкою” (між предметами на підлозі).
 • Ходьба зі зміною напряму за орієнтирами і командами інструктора. Удосконалення навичок ходьби з зупинками за слуховим і зоровим сигналом.
 • Ходьба шеренгою з відкритими і закритими очима.

Біг

 • Біг по колу, по прямій, у різних напрямах.
 • Повільний біг зі збереженням правильної постави.
 • Біг у чергуванні з ходьбою. Перехід від швидкого темпу до повільного.
 • Біг з подоланням найпростіших перешкод.
 • Біг на відстань 2030 м.
 • Повільний біг до 2 хв.
 • Високий старт. Біг на швидкість (відстань до 30м.)
 • Біг із прискоренням.

Стрибки

 • Різновиди стрибкових вправ на місці. Стрибки на місці на обох ногах з рухами рук.
 • Стрибки на місці на обох ногах з поворотами на 90”.
 • Перестрибування з ноги на ногу на місці і в русі, приставним кроком.
 • Стрибки на одній нозі на місці з просуванням у перед, у сторони.
 • Підстрибування вгору, на місці, із захватом, ударом по підвішених предметах.
 • Стрибки з використанням спортивного інвентарю (палиці, обручі, тощо).
 • Стрибки у довжину з місця з відштовхуванням обома ногами. Стрибок у довжину з кроку. Стрибки у довжину з поштовхом однієї ноги з двохтрьох кроків з приземленням на обидві ноги.
 • Стрибки з висоти 3040 см. з м’яким приземленням.
 • Стрибок у висоту з кроку.
 • Стрибки в глибину з висоти 4050 см. з поштовхом обох ніг.
 • Стрибки з обертанням скакалки вперед.

Метання

 • Кидання і ловля волейбольних м’ячів: кидки м’яча обома руками знизу, від грудей, ізза голови, знизу з відскоком від підлоги і ловля його двома руками, кидки м’яча в гору, об землю і ловля його обома рукамиз різних вихідних положень (стоячи, сидячи).
 • Ловля, передача м’яча різним способом в русі.
 • Ведіння м’яча по прямій, по колу, змійкою.
 • Кидки м’ячів, мішечків з піском (маса 200г.) правою та лівою руками у вертикальну та горизонтальну ціль.
 • Метання малого м’яча на відстань.
 • Метання кілець з надіванням на стійку, жердину.
 • Метання тенісних м’ячів з місця на дальність.

Загально розвиваючі і коригуючи вправи

 • Основні положення і рухи голови, рук, ніг, тулуба.
 • Вихідні положення: основна стійка, стійка ноги нарізно.
 • Положення рук: униз, уперед, в сторони, вгору, за голову, на голову, на пояс, за спину. Послідовні рухи руками в різних напрямках за показом інструктора.
 • Рухи голови: повороти голови вліво, вправо, нахили голови вправо, вліво, вперед, назад.
 • Поєднання нахилів, поворотів голови із згинанням і розгинанням рук.
 • Рухи рук: уперед, в сторони, вгору, піднімання й опускання плечей, рухи плечей уперед і назад, колові рухи в променевозап’ястному суглобі, розведення і зведення пальців. Згинання і розгинання рук із положень уперед, у сторони.
 • Рухи ніг: виставлення прямої ноги на носок уперед, у сторону, назад, піднімання зігнутої ноги уперед, у сторону, піднімання на пальцях, присідання, стрибки на місці на обох ногах. Махи ногами вперед, назад, вліво, вправо. Присідання на двох ногах (на всій ступні та на пальцях). Почергове піднімання ніг з положення сидячи в положення сіду кутом.
 •  Рухи тулуба: повороти тулуба вліво, вправо, нахили тулуба вліво, вправо, вперед, назад, повороти тулуба вліво, вправо, з положення – сидячи на підлозі, нахили тулуба вперед, вліво. Вправи з вихідного положення лежачи на спіні, руки вздовж тулуба: піднімання голови з одночасним згинанням стоп; почергове піднімання ніг (до різних кутів); рухи велосипедиста. Нахили та повороти тулуба в поєднанні з рухами рук і в положеннях руки на потилицю вгору, в сторони. Лежачи на животі,піднімання й опускання однойменних і різнойменних рук і ніг.
 • Виконання на пам’ять комбінацій рухів з 45 загально розвиваючих вправ.

Вправи на розвиток просторової орієнтації і точності рухів

 • Ходьба до різних орієнтирів.
 • Повороти праворуч, ліворуч без зорового контролю.
 • Ходьба за накресленими на підлозі орієнтирами.
 • Прийняття вихідних положень рук із закритими очима за інструкцією.
 • Дозування сили удару м’ячем у підлогу з такою умовою, щоб він відскочив на задану висоту: до колін, до пояса, до плеча.
 • Ходіння на місці під рахунок інструктора (від 15 до 10 с.).

Спеціальні вправи для зміцнення опорно – рухового апарату

 • Вправи для розвитку м’язів кистей рук і плечового поясу.
 • Вправи для розвитку м’язів спини і живота, зміцнення тулуба.
 • Вправи на зміцнення м’язів гомілковоступневих суглобів і ступні.
 • Вправи для розвитку м’язів ніг.
 • Вправи для профілактики плоскостопості.
 • Вправи на розслаблення м’язів.

Вправи з предметами

З гімнастичними палицями. Виконання вправ з різних вихідних положень. Тримання гімнастичної палиці різними способами під час ходьби. Перехвати гімнастичної палиці.

З обручем. Виконання вправ з різних вихідних положень. Прокачування і ловля обруча, біг за обручем. Прорізання в обруч. Обертання обруча.

З м’ячами. Виконання вправ з різних вихідних положень. Перекочування м’яча сидячи, стоячи. Перекладання м’яча з одного місця в друге за орієнтирами. Перекладання м’яча з однієї руки в другу, кидання вгору, удари в підлогу, в стінку, ловля двома руками. Кидок м’яча в гору і ловля його під час ходьби. Передача м’яча з рук у руки: в шерензі, в колі, в колоні, над головою. Кидок м’ячем в стіну і ловля його обома руками. Удари м’ячем у підлогу перед собою. Ведення м’яча на місці.

З набивними м’ячами. Піднімання м’яча вперед, вгору, за голову. Перекочування м’яча в парах. Загально розвиваючи вправи з різних вихідних положень.

 З прапорцями. Виконання вправ з різних вихідних положень. Виконання загально розвиваючих вправ з прапорцями на місці і в русі. Рухи руками з прапорцями під час ходьби. Найпростіші комбінації вивчених рухів на зразок комплексів ранкової зарядки.

Акробатичні вправи

 • Перекати в бік.
 • Перекат назад, з упору присівши.
 • Перекат вперед, із упору присівши, в положення сидячи в групуванні.
 • Стійка на лопатках.
 • Міст із положення лежачи на спині (з допомогою).
 • Вправи для розвитку гнучкості.

Лазіння і перелізання

 • Повзання по маті, гімнастичній лаві на животі, спині, підтягуючись руками, відштовхуючись ногами.
 • Повзання по підлозі, лаві, колоді, в упорі стоячи на колінах і спираючись кистями рук.
 • Лазіння по похилій гімнастичній лаві вгору і вниз з опорою на коліна і, тримаючись руками за край лави, з переходом на гімнастичну стінку.
 • Лазіння по гімнастичній стінці, драбинці, різнойменним та однойменним способами.
 • Підлазання, перелізання під перешкоди.
 • Вис на канаті з допомогою рук і ніг.

Рівновага

 • Ходьба по накресленому коридорі завширшки 20 см.
 • Ходьба по канату, дошці, покладеннях на підлогу.
 • Ходьба по гімнастичній лаві з різним положенням рук, з предметом, з переступанням через предмети. Стійка на одній нозі.
 • Ходьба по гімнастичній лаві з діставанням предмета з підлоги присівши і з нахилом. Ходьба спиною вперед.
 • Ходьба по нахиленій лаві.
 • Стійка на одній нозі, друга зігнута вперед, рука на поясі.

Дихальні вправи

 • Дихальні вправи під час ходьби, бігу, виконання вправ.
 • Узгодженість дихання з різними рухами.
 • Ритмічне дихання під час ходьби, бігу, підстрибування.
 • Зміна глибини і темпу дихання під час виконання загально розвиваючих вправ.
 • Дихальна гімнастика.

Рухливі ігри

 • Корекційні ігри.
 • Ігри для розвитку уваги.
 • Ігри з елементами загально розвиваючих вправ.
 • Ігри з елементами бігу, стрибків.
 • Ігри з елементами кидання, ловлі, метання.
 • Ігри з примовками.
 • Естафети.
Джерело: www.krok.org.ua
Автор: І.В.Байбуза, Л.Т.Нікішина
Видалити Відміна
Забанити Відміна