Закрити
Інноваційні технології навчання та виховання дітей з особливими потребами
26 Грудня 2006, 00:00 , Переглядів: 13702
FacebookTwitterLivejournal
Інноваційні технології навчання та виховання дітей з особливими потребами Фото: http://razomiztoboyu.blox.ua Інноваційні технології навчання та виховання дітей з особливими потребами

Для вчителів і вихователів спеціальних шкіл для дітей з різними психофізичними вадами.

Вже традиційна для дефектологів, цьогорічна Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, організована Інститутом спеціальної педагогіки АПН України за участі Академії педагогічних наук України, яка відбувалася наприкінці весни 2006 року у Києві, мала на меті розглянути найрізноманітніші інноваційні технології навчання та виховання дітей з особливими потребами в контексті сучасних досягнень спеціальної педагогіки та психології.

Близько 150 учасників, серед яких: молоді вчені-дефектологи, методисти, педагоги-практики закладів спеціальної освіти всіх регіонів України, співробітники Інституту спеціальної педагогіки АПН України, представники громадських організацій, зібралися, щоб обговорити найактуальніші проблеми корекційної педагогіки.

Пленарне засідання відкрив директор Інституту спеціальної педагогіки АПН України, дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук, професор В. Бондар, який у привітальному слові до учасників зібрання зазначив, що Інститут спеціальної педагогіки щорічно проводять науково-практичні конференції молодих вчених, мета яких - висвітлити основні тенденції наукових пошуків у галузі корекційної педагогіки і спеціальної психології та визначити вплив науки на формування сучасного досвіду до навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Академік В. Бондар охарактеризував епохальні для освітян України зміни, які знаменували останнє десятиріччя: започаткування нових засад національної системи освіти, докорінне переосмислення парадигми навчання і виховання, а відтак, і її реформування, адаптація її до умов соціальне орієнтованої економіки, трансформація та інтеграція освітянської галузі в європейське та світове співтовариство, нові тенденції взаємодії держави і суспільства з дефектологічною наукою та практикою, що створюють умови для модернізації спеціальної школи та вироблення на цій основі стратегії й тактики її розвитку.

В. Бондар розповів про різноманітні напрями діяльності Інституту спеціальної педагогіки, здобутки в розробці теоретичних основ дефектології, пріоритетних напрямів наукових досліджень і програм із найактуальніших проблем спеціальної педагогіки, навчально-методичного та дидактичного забезпечення сучасних технологій корекційно-компенсаторного процесу спеціальних шкіл, в удосконаленні структури спеціальних дошкільних і шкільних закладів, розробці нормативної бази, підготовці кадрів найвищої кваліфікації та висловив сподівання, що доробок молодих науковців примножуватиме ці досягнення.

Зі словами привітання до учасників зібрання звернулася О. Савченко, віце-президент АПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, яка відзначила вагомі досягнення дефектологів у реформуванні та удосконаленні спеціальної освіти. О. Савченко охарактеризувала нові тенденції у науково-дослідній роботі освітян, пріоритетність окремих напрямів та особливості реалізації пошукової діяльності, спрямованої на удосконалення педагогічного процесу відповідно до вимог сьогодення.

В центрі уваги зібрання були найактуальніші питання і проблеми сучасної дефектологічної науки і практики, реформування та удосконалення спеціальної освіти, її нормативно-правового та методичного забезпечення. Ці проблеми вичерпно представили у своїх доповідях учасники пленарного засідання: аспіранти (Берник Т., Таран О., Потамошнєва О., Шапочка К., Гудим І., Довгопола К., Рібцун Ю., Данич К., Пятничук Т., Парасоцький О., Горбенко С., Шепеленко Н., Трикоз С., Кущенко І., Прохоренко Л., Швидюк Г., Блеч Г.); молоді науковці Інституту спеціальної педагогіки АПН України (к. психол. н., Скрипник Т., Зборовська Н., Квітка Н., Сухіна І., Меліченко В., Чеботарьова О., Таранченко О.); викладачі вищих педагогічних закладів (Прядко Л., Савицький А.); практики (Бутенко А., Нафікова Л.) та ін.

Науковці і практики зацікавлено й плідно обговорювали питання теорії і практики колекційного навчання в історико-педагогічному аспекті, нові тенденції навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку, актуальні на сучасному етапі питання дидактичного та методичного забезпечення змісту спеціальної освіти, особливості опанування знань, умінь

І навичок дітьми різних категорій. Безперечно цікаві для практиків і науковців були доповіді стосовно інноваційних освітніх технологій навчання учнів з особливими потребами, які висвітлювали і новітні підходи, і нетрадиційні концепції, і вдалий педагогічний досвід.

Учасники наукової сесії мали змогу ознайомитися з новими збірниками, створеними співробітниками Інституту спеціальної педагогіки АПН України: "Діти з особливими потребами у початковій школі: поради батькам (книга 3)", який став логічним продовженням цієї серії ("Діти з особливими потребами: Поради батькам", 2004; "Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім'ї: поради батькам (книга 2)", 2005), "Абеткою української жестової мови", кількома останніми випусками науково-методичного збірника Інституту спеціальної педагогіки "Дидактичні та соціально-педагогічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі", в яких широко представлено погляди науковців щодо гуманізації освіти, досягнення у розробці інноваційного змісту навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами, нові технології корекційно-компенсаторного процесу у спеціальних закладах, проблеми модернізації мережі дошкільних і шкільних закладів тощо.

На заключному пленарному засіданні з цікавою для науковців-початківців доповіддю виступила А. Колупаєва, вчений секретар Інституту спеціальної педагогіки АПН України, к. пед. н., яка розповіла про необхідність та доцільність використання у науково-пошуковій роботі Інтернет-ресурсів та запропонувала кілька електронних адрес, які можуть стати у пригоді при проведенні досліджень або розробці корекційно-розвивальних програм.

I. Сайт Інституту спеціальної педагогіки АПН України знаходиться за адресою:

http://www.isp-2006.narod.ru та

http://www.canada-ukraine.org.

II. Електронний Канадсько-український журнал спеціальної педагогіки розміщений на сайті Канадсько-української дослідної групи (СТЖТ):

http://www.oomroom.ca/ CURT, де вже можна ознайомитися з номерами.

III. На сайті "Канадського ресурсного центру з вивчення порушень розвитку у дітей" ви зможете знайти анотації українською мовою на сучасні англомовні статті, присвячені дослідженням в галузі корекційної педагогіки і спеціальної психології. Щоб знайти ці статті

1) наберіть електронну адресу: http://www.research4children.org/default.cfm

2) на вказаній сторінці знайдіть розділ "research" і оберіть підрозділ "Науково-дослідні статті українською мовою".

IV. Для вчителів, батьків і дітей можуть виявитися корисними навчальні матеріали і інформаційні ресурси "Українознавчої мережі", яку можна знайти за електронною адресою: www.oomroom.ca

На завершення, учасники конференції відзначили помітні зрушення в розбудові спеціальної освіти, наявність принципово важливих розробок і прогресивних підходів до вирішення актуальних проблем дефектології.

Видалити Відміна
Забанити Відміна